Een marinier haast zich om zijn vrouw te begroeten bij terugkeer, maar is verbaasd als hij haar ziet

Voor de families van leden van de krijgsmacht kunnen dienstperioden betekenen dat men maanden alleen thuis is. Als een echtgenoot van een marinier die ergens ter wereld op een missie wordt gestuurd, kan het ondraaglijk zijn om op hereniging te wachten.

Advertisements
Advertisements

Er kan onvermijdelijk veel gebeuren en veranderen in de maanden dat een soldaat weg is. Maar wat gebeurt er als een soldaat naar huis terugkeert om een levensveranderend geheim te ontdekken dat voor hem verborgen is tijdens zijn afwezigheid? Dit is wat er met marinier Chris Daugherty gebeurde toen hij thuiskwam om iets te vinden dat hij nooit had verwacht. Het verhaal dat je gaat ontdekken, kan je kijk veranderen …

Advertisements
Advertisements