Werknemers vinden een vreemd voorwerp en nemen contact op met stadsambtenaren

Haal de burgers de stad uit

Om de evacuatie vlot te laten verlopen, was het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de bevolking veilig was en vooral dat de evacuatie niemand schade berokkende.

Advertisements
Advertisements

Om de evacuatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, zette de stad meer dan 100 bussen en trams in om de inwoners van Augsburg te helpen de stad zo snel mogelijk te verlaten. Tegelijkertijd marcheerden politie en andere functionarissen met megafoons door de straten om iedereen te waarschuwen die niet van het evacuatiebevel had gehoord. Het was absoluut noodzakelijk om iedereen de stad uit te krijgen, want de bom kon nog steeds worden bewapend.

Advertisements
Advertisements