Werknemers vinden een vreemd voorwerp en nemen contact op met stadsambtenaren

Het was een moeizaam proces

Om deze bom onschadelijk te maken, moesten alle noodzakelijke maatregelen worden genomen voor een machine van dergelijke omvang. Het was tenslotte een geavanceerde bom die de hele stad had kunnen vernietigen.

Advertisements
Advertisements

Gezien het feit dat de levens van de twee mannen in gevaar waren, evenals de veiligheid van de omliggende gebouwen, werkten de twee bommenexperten urenlang onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat het werk goed werd gedaan. Deskundigen werden ook omringd door een muur van zandzakken voor het geval er zich een explosie zou voordoen. Het waren vier stressvolle uren, maar uiteindelijk is het gelukt. Iedereen slaakte een zucht van verlichting dat er niets aan de hand was.

Advertisements
Advertisements