Waarom zijn Finnen de gelukkigste mensen ter wereld?

Volgens het rapport van het World Happiness Report van de VN zouden de Finse burgers de gelukkigste ter wereld zijn. Verschillende criteria zijn in aanmerking gekomen met betrekking tot deze classificatie. Deze analyse werd gemaakt rekening houdend met de levensverwachting, sociale bijstand, tolerantie tussen ingezetenen en buitenlanders, het BBP per hoofd van de bevolking en andere criteria. Finland lijkt het land bij uitstek te zijn voor iedereen die gelukkig wil leven.

Ze vertrouwen op hun nationaal beleid

Advertisements
Advertisements

Een van de redenen waarom de Finnen de gelukkigste ter wereld zijn, is dat de meesten van hen hun leiders vertrouwen. Volgens de studie vertrouwt meer dan 80% van de bevolking de politie, wat niet het geval is in veel landen in de wereld. Een Finse persoon weet dat wat er ook gebeurt, de structuren op nationaal niveau en de lokale plannen kunnen bijdragen aan zijn voordeel. Bovendien vertrouwen ze op hun onderwijssysteem en hebben de burgers baat bij gratis onderwijs en profiteren ze ook van een gezondheidssysteem dat voor hen gunstig is.

Finnen zijn gastvrij en tolerant

In de Finse samenleving is er een zekere harmonie tussen de bewoners, ze tolereren elkaar en er is niet veel verschil tussen de sociale lagen. De levensstijl van de rijken en de armen lijkt niet anders te zijn, en de verdeling van rijkdom is rechtvaardig, waardoor iedereen kan genieten van een goed leven en een echt gevoel van welzijn heeft. Zowel mannen als vrouwen genieten van gelijke rechten. Ouders nemen bovendien vrijaf van hun werkgever en elk gezin heeft tijd om op vakantie te gaan of deel te nemen aan verschillende hobby’s. Bovendien is het een land waar het goed is, de bewoners gastvrij zijn en elkaar helpen in geval van moeilijkheden. Er is enige sociale cohesie die moeilijk te vinden is in andere landen van de wereld.

Immigranten leven in vrede en veiligheid

Een van de criteria die bij het rangschikken wordt meegerekend, is de vrijheid en de manier van leven van immigranten. Terwijl in sommige landen wetten worden uitgevaardigd om alle immigranten terug te brengen naar hun thuisland, genieten ze in Finland bepaalde rechten. De meerderheid van de buitenlandse studenten hebben baat bij een gratis onderwijssysteem, waardoor ze toegang hebben tot kwaliteitsvolle opleidingen om hun toekomst te verzekeren. Bovendien kunnen ze ook een goede baan hebben en een goede sociale status hebben. Ze worden niet gediscrimineerd en vinden het plezier om in dit land te leven. Dit toont wederom de sociale cohesie die heerst in dit land en zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt. In harmonie leven met anderen, ongeacht sociale, raciale of economische verschillen, is een echte bron van geluk. En dat is wat Finland haar inwoners heeft kunnen bieden.

Advertisements
Advertisements