Znaleźli coś dziwnego na placu budowy, natychmiast zawiadomili władze

Ludzie nie rozumieją powagi sytuacji

W końcu jednostka zajmująca się neutralizacją bomb ma wiele do robienia. Z tego, co wiemy, zespoły KMBD wciąż odkrywają prawie 500 ton broni każdego roku.

Advertisements
Advertisements

W związku z tym muszą regularnie rozbrajać bomby zrzucone przez alianckie bombowce strategiczne podczas wspomnianego konfliktu. Horst wyraził swoje zaniepokojenie, mówiąc: „Ludzie po prostu nie wiedzą, że pod ziemią wciąż jest wiele bomb”. Najtrudniejsze jest zarówno znalezienie tych niewybuchów, jak i nauczenie opinii publicznej, jak zachować szczególną ostrożność podczas kopania ziemi, aby uniknąć katastrofy.

Advertisements
Advertisements