Znaleźli coś dziwnego na placu budowy, natychmiast zawiadomili władze

Środki ostrożności podczas budowy

W obliczu tego wszystkiego opracowano strategie pracy, aby zapobiec nieszczęśliwym incydentom w całym kraju.

Advertisements
Advertisements

Obecnie w wielu częściach Niemiec, przed rozpoczęciem nowej budowy, zwykle przeprowadza się badanie terenu, choć nie zawsze jest ono dokładne. Na przykład wystąpił przypadek, przy którym  ewakuowano 20 000 osób z Kolonii w Niemczech, kiedy podczas budowy w mieście znaleziono jednotonową bombę. Niesamowite, że bomba znaleziona w Augsburgu była dwukrotnie większa! Ile osób musiałoby wówczas zostać ewakuowanych, gdyby bomba okazała się poważnym zagrożeniem?

Advertisements
Advertisements