Znaleźli coś dziwnego na placu budowy, natychmiast zawiadomili władze

Przerażająca ilość niewybuchów bomb

Nie uwierzysz, ale to prawda. Szacuje się, że około 10% z milionów ton bomb, które zrzucono, nigdy nie wybuchło.

Advertisements
Advertisements

Eksperci twierdzą, że dziesięć procent zostało pogrzebanych przez hałdy popiołu, które tworzyły nowe Niemcy Wschodnie i Zachodnie. Po zakończeniu wojny niemieckie miasta zaczęły powoli odbudowywać się pod czujnym okiem okupujących aliantów. Jednak budowniczowie i żołnierze nie mogli powiedzieć, gdzie spadły bomby, które nigdy nie wybuchły. To znacznie skomplikowało odbudowę.

Advertisements
Advertisements