Dessa extrema metoder i Fjärran västern visar hur vilt det var på den tiden

Ett farligt läkemedel

Läkare i vilda västern verkade ha som vana att skriva ut farliga recept och utföra dödliga ingrepp på sina patienter. Alla läkare hade inte studerat medicin och många av dem visste inte vad de gjorde.

Advertisements
Advertisements

Ett av dessa läkemedel kallades calomel. Problemet var att det innehöll höga halter av kvicksilver, så det var farligt. Eftersom det orsakade överdriven utsöndring av saliv, användes denna så kallade ”medicin” mot tarmproblem och som antiseptiskt medel. Tyvärr tenderade den här medicinen också att förstöra människors tänder. En riktigt jobbig bieffekt kan man ändå konstatera!

Advertisements
Advertisements

About us at Soolide.com

Soolide.com is a leading digital entertainment platform seeking to provide you with captivating and engaging content. Whether you are a fan of heartwarming stories or simply a curious reader interested in the latest trends, you will be left satisfied.
Soolide.com covers many subjects and includes some of your favorite categories (such as people, travel, health and pets) across 9+ languages. Follow us on social media and stay tuned for the latest trending topics.
Shoot out to you; our lovely readers: Make sure to connect with us if you would like to write for us or submit stories. Our content team is always on the lookout for more engaging contents people loves.