Dessa extrema metoder i Fjärran västern visar hur vilt det var på den tiden

Ett farligt läkemedel

Läkare i vilda västern verkade ha som vana att skriva ut farliga recept och utföra dödliga ingrepp på sina patienter. Alla läkare hade inte studerat medicin och många av dem visste inte vad de gjorde.

Advertisements
Advertisements

Ett av dessa läkemedel kallades calomel. Problemet var att det innehöll höga halter av kvicksilver, så det var farligt. Eftersom det orsakade överdriven utsöndring av saliv, användes denna så kallade « medicin » mot tarmproblem och som antiseptiskt medel. Tyvärr tenderade den här medicinen också att förstöra människors tänder. En riktigt jobbig bieffekt kan man ändå konstatera!

Advertisements
Advertisements