Läkare förnekade denna kvinnas rädsla men hennes husky insisterade

Samma artikel i The Guardian berättade också om hundar som används för att upptäcka ett antal andra sjukdomar, bland annat malaria, diabetes, Parkinsons sjukdom och bröstcancer.

Advertisements
Advertisements

Hundar som används som medicinska upptäckare är ämnet som Maria Goodavage, journalist och chefredaktör, tar upp i sin bok Doctor Dogs: How Our Best Friends Become Our Best Medicine. Stéphanie bokade en tid med sin gynekolog. Hon informerade läkaren om diagnosen hon hade fått på akuten och läkaren beställde ytterligare blodprover. Den 11 november 2013 meddelade hennes läkare henne att hon hade cancer.

Advertisements
Advertisements