Läkare förnekade denna kvinnas rädsla men hennes husky insisterade

Ashley Wagner från Wisconsin Ovarian Cancer Alliance uppmuntrar kvinnor att komma ihåg akronymen BEAT för att vara försiktiga med äggstockscancer, särskilt för att det ofta är feldiagnostiserat.

Advertisements
Advertisements

BEAT står för gas, ätstörningar och buksmärtor. Bokstaven « T  » står för förändringar i toalettbesöken och beskriver de täta besöken till toaletten som sjukdomen kan orsaka. Efter operationen genomgick hon kemoterapi i sex månader. Hon var väldigt glad att hennes hund räddade hennes liv. Efter avslutad behandling återvände hon till Kalifornien för att åka till Disneyland, men hon ville också belöna Sierra. 

Advertisements
Advertisements