Läkare förnekade denna kvinnas rädsla men hennes husky insisterade

David Kushner var Herfels främsta onkolog. Denna läkare hade redan hört talas om fall där en hund var upptäcka cancern hos sina ägare.

Advertisements
Advertisements

Det Sierra upptäckte var därför ingen slump. Kushner bekräftade för Herfel att Huskys redan har visat sin förmåga att upptäcka cancer. Och, som Maria Goodavage nämnde i sin bok, var inte Huskyn den enda rasen med extraordinära förmågor att upptäcka sjukdomar. Tack vare deras luktsinne som är mer än 98% precist så kan många hundar upptäcka denna typ av sjukdom.

Advertisements
Advertisements