Läkare förnekade denna kvinnas rädsla men hennes husky insisterade

Herfel är nu aktiv i organisationen Wisconsin Ovarian Cancer Alliance, där Ashley Wagner är ordförande.

Advertisements
Advertisements

Herfel gick till och med och blev medlem i styrelsen. Att hjälpa människor att bekämpa sjukdomar och att hjälpa dem som diagnostiserats med det har blivit en mycket viktig del av hennes liv. Den 53-åriga före detta författaren tillbringar sina dagar med att samla in medel för gruppen som stöder forskning kring hur man bekämpar sjukdomar och upptäcker dem i tidigt stadie. Hon har blivit en helt annan person.

Advertisements
Advertisements