Vad är det glykemiska indexet och dess betydelse?

Advertisements

Människokroppen består av ett antal element som gör det möjligt att säkerställa att den fungerar väl. På grund av detta, för att vara hälsosam måste människa ha hälsosamma livsstilsvanor. Detta kräver en bra kost som inte bara skyddar mot oönskade sjukdomar, men håller också sin linje. Det glykemiska indexet, som fortfarande är mycket litet känt för män, är faktiskt en värdefull ledtråd för att kontrollera effekten av varje mat som konsumeras på kroppen. Om det är idrottarna, idrottsmännen och de som börjar en diet som känner honom bäst, har alla ett intresse av att känna till det glykemiska indexet för att bättre följa sin dagliga kost. Vad är det glykemiska indexet själv? Vad är dess betydelse och hur man kontrollerar det?

Vad är det glykemiska indexet?

Advertisements

Det glykemiska indexet är ofta noterat som GI. Faktum är att det är ett verktyg som gör det möjligt att jämföra livsmedel med kolhydrater. Som ett resultat detekterar det glykemiska indexet matens förmåga att öka blodsockernivån. Jo högre livsmedel har hög glukos, desto högre är dess hastighet för att öka sockernivån, det är också högt. Denna förmåga att mata upp sin glukos i blodet är faktiskt ett blodsocker. För att bestämma om en mat kan eller inte kan orsaka blodsocker brukar vi vanligtvis använda ett medelvärde. Således jämförs det glykemiska indexet för livsmedel med det för glukos som är 100. Klassificeringen av dessa livsmedel enligt deras glykemiska index görs i tre grenar. Vi skiljer mat med ett starkt glykemiskt index, de med ett medium GI och slutligen bra matar som har ett lågt GI. För att en mat ska klassificeras som lågt GI måste dess GI vara mindre än 55. För en genomsnittlig GI rekommenderas att detta ligger mellan 55 och 69. Utöver 70 är detta mat anses ha en stark förmåga att öka blodsockernivån.

Hur viktigt är det glykemiska indexet?

Det glykemiska indexet har en mycket viktig roll i kroppen. Det gör det möjligt att känna till de livsmedel som sannolikt kommer att öka sockerns hastighet i blodet och därigenom begränsa konsumtionen. Faktum är att för högt blodsocker kan orsaka allvarligare sjukdomar som fetma, diabetes. Det är GI som gör det möjligt att känna av glykemisk kapacitet hos mat. Detta gör att du kan leda hälsosammare livsstilsval genom att välja låga GI-livsmedel. Som ett resultat bidrar det glykemiska indexet till att kontrollera vikt, förebygga sjukdom och förebygga kardiovaskulära problem. Faktum är att de flesta tror att endast fett kan öka vikten onormalt. Klassificeringen enligt GI gör det möjligt att identifiera alla livsmedel som kan orsaka störningar och för att undvika dem så mycket som möjligt.

Advertisements