Varför är ingen medveten om förekomsten av Laura, syster till prins Harry och William?

Mycket nära bröder

William och Harry har varit nära hela sitt liv. Speciellt efter att deras mor dog var de där för varandra och de visste att det var dem mot världen. Men nu som vuxna män som är män och fäder skulle de ha problem som världen inte visste om.

Advertisements
Advertisements

Och bröderna började bli oeniga med varandra. Det var en första för dem (åtminstone så långt publiken vet) och det var så konstigt att tänka att de var oense om något. De stödde varandra så länge att de hade svårt att tro att det kunde finnas ett problem de inte kunde övervinna. Kanske på grund av detta tenderade allmänheten att se orsaken till problemet bland sina fruar och inte varandra.

Advertisements
Advertisements