สายพันธุ์ที่ไม่เหมาะสำหรับครอบครัว: สายพันธุ์ใดบ้างที่สามารถเพิ่มเบี้ยประกันได้ในครั้งเดียว?

Advertisements
Advertisements

Afghan Hound

สุนัขดื้ออีกตัวคือ Afghan Hound แต่เดิมมันเป็นสุนัขที่มีไว้ป้องกันบ้านในฐานะสุนัขล่าสัตว์ Afghan Hound ต้องการการฝึกอบรมที่เข้มงวดและเจ้าของที่แข็งแกร่ง หากระเบียบวินัยของ Afghan Hound ไม่ได้ผลคุณจะไม่ได้ยินคำสั่งใด ๆ Afghan Hound เป็นสุนัขตัวใหญ่ ส่งผลให้เด็กถูกผลักลงมาได้ง่าย ไม่เพียงเท่านั้นยังมีแนวโน้มที่จะถือว่าการเล่นของเด็กเป็นสัญญาณก้าวร้าวและส่งคืนทัศนคติที่ก้าวร้าวให้กับเด็ก

Advertisements
Advertisements