สายพันธุ์ที่ไม่เหมาะสำหรับครอบครัว: สายพันธุ์ใดบ้างที่สามารถเพิ่มเบี้ยประกันได้ในครั้งเดียว?

Advertisements
Advertisements

ร็อตไวเลอร์

ร็อตไวเลอร์เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่สวยงาม แต่มันโตมาก เดิม Rottweilers เกิดมาเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงมาก ดังนั้นคุณสามารถเคลื่อนย้ายรถลากและฝูงสัตว์ได้ สุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์สามารถก้าวร้าวต่อผู้อื่นได้มากเนื่องจากความกล้าหาญและความภักดีที่แข็งแกร่ง ด้วยการฝึกอบรมที่เหมาะสมคุณสามารถควบคุมบุคลิกภาพที่แข็งแกร่งของสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ได้ อย่างไรก็ตามมันยังอาจเป็นศัตรูกับคนอื่น

Advertisements
Advertisements